کنترل پارکینگ

پارکینگ های عمومی

شرکت پروسس توانسته با استفاده از سخت افزار ساخت خود نرم افزار کنترل پارکینگ را طراحی و اجرا کند و دردرسترس مشتیان خود قرار دهد . در دستگاه از آخرین فناوری ای مرتبط با کنترل پارکینگ استفاده شده است.

قفل آفلاین رختکن

در قفل های الکترونیک آفلاین سیستم عملکرد به گونه ای است که هر مچ بند و کارت تنها توانایی بازکردن قفل خاصی را دارد ، مثلا مچ بند قفل کمد باشگاه شماره ۵ تنها توانایی باز کردن قفل شماره ۵ را دارا میباشد.

قفل آنلاین رختکن

با توجه به اهمیت بسیار بالا و کنترل درب کمدهای رختکن در مجموعه های ورزشی، شر کت پروسس اقدام به طراحی و تولید سیستم قفل های رختکن آنلاین با استفاده از سیستم کنترلر (مدیریت همزمان ۱۸ کمد رختکن) نموده است که به دلیل صنعتی بودن تجهیزات تولید شده، از دوام و کارایی بسیار بالایی برخوردار هستند.