• ویژگی ها
  • مشخصات
  • متعلقات
  • پیکربندی
  • دانلود
ویژگی ها

 

مشخصات
متعلقات
پیکربندی

در این بسته که از ۳ دستگاه  سخت افزاری برای شناسایی افراد جهت ثبت در سیستم، جهت ورود به محدوده صندوق و جهت خروج از محدوده صندوق ها استفاده می شود. از طریق دستگاه های ورودی و خروجی زمان حضور دقیق شخص در پای صندوق قابل گزارش گیری می باشد.
در بخش نرم افزاری این بسته ثبت افراد، امضا، معرفی ۲ وکیل برای هر شخص و گرفتن انواع گزارشات مربوط به تاریخچه و ….  به گونه ای طراحی شده  است  که کار برای کاربر را آسان تر و بستر امنی را برای مشتری به همراه  دارد.

این بسته در گروه سیستمهای امنیتی قرار می گیرد و وظیفه احراز هویت و اعتبارسنجی مشتریان بانک و وکلای آنها، برای استفاده از صندوق امانت و نیز مدیریت درخواستها و موجودی شعب را برعهده دارد.
این بسته، راه کاری نرم افزازی/سخت افزاری می باشد که با تلفیق هم، بانکها و موسسات مالی را یاری می کند.

سایر محصولات